Kontrola FVE

NAŠE SLUŽBY

Letecká inspekce FVE

Termografická inspekce FV panelů pomocí dronu

Pro inspekci FVE používáme bezpilotní dron, který nese klasický RGB snímač a integrovanou termokameru. Tato kombinace umožňuje komplexní inspekci jak v infračerveném spektru pro nalezení typických závad, které se vyznačují jako místa se zvýšenou teplotou, tak i kontrolu ve viditelném spektru, kde lze odhalit především mechanické poškození panelů.

Zpracování snímků a nalezení závad

Model FVE a vyznačené závady

Výstupem inspekce je kromě detailního protokolu také ortofotomapa celé elektrárny s přesně vyznačenými závadami. Pro každý panel si lze intuitivně prohlédnout data z termokamery i RGB snímače včetně porovnání těchto vrstev. Vrstva snímků ve viditelném spektru může dosahovat rozlišení až 1cm/pixel a volitelně lze vytvořit také 3D model celé FVE.

Data online

JamCopters SkyView - nástroj pro prohlížení a analýzu výsledků inspekce fotovoltaické elektrárny

V online rozhraní jsou výsledky inspekcí k dispozici odkudkoliv na PC, tabletu nebo telefonu a to bez nutnosti stahovat kompletní balík dat. Prohlížeč zobrazuje soupis všech závad a zobrazuje jejich umístění na mapě FVE včetně vlastní pozice zařízení. To z něj dělá pomocníka pro rychlé nalezení vadného panelu v areálu FVE.

 

Výhody inspekce FVE s využitím dronu

  • Krátká doba kontroly - ve srovnání s klasickým ručním snímáním nižší časová náročnost
  • Možnosti nasazení - kontrola obtížně dostupných míst, např. panely na šikmých střechách
  • Operativní inspekce - rychlá příprava a provedení letu a online přístup k aktuálním datům
  • Automatický let - možnost periodicky opakovat snímkování s identickými parametry letu
  • Komplexní výstupy - včetně mapy a 3D modelu celé FVE s jasně vyznačenými místy závad

Typické závady

  • Vadné články a panely
  • Nesoulad panelů v stringu
  • PID degradace
  • Vadné by-pass diody
  • Mechanické poškození

Kontrola FVE

Diagnostika panelů fotovoltaické elektrárny pomocí termokamery dokáže rychle odhalit body s vyšší teplotou, tzv. hotspoty - ty vznikají v důsledku poruchy nebo poškození křemíkového článku nebo dalších komponent FVE a většinou je není možné zjistit pouhou vizuální kontrolou panelu. Spojení termokamery a bezpilotního prostředku zkracuje kontrolu na několik desítek minut a provozovatel získává ucelený termogram celé elektrárny ve formě mapy a 3D modelu s přesnými souřadnicemi závad. Součástí je i detailní mapa ve viditelném spektru s vysokým rozlišením pro kontrolu mechanického poškození panelů.

Ortofotomapu lze interaktivně posouvat a pomocí tlačítek lze měnit měřítko. Posuvník mění poměr snímků z klasické a termovizní kamery.

Ortofotomapu lze interaktivně posouvat a pomocí tlačítek lze měnit měřítko. V pravém horním rohu lze aktivovat měření bodů, délek a ploch.

Interaktivní vizualizace 3D modelu.

Interaktivní vizualizace 3D modelu v IR spektru.

Naše reference

zpět nahoru