Profesionální školení, letecké práce

Zaměřujeme se na základní i profesionální výcvik pilotů bezpilotních letadel a na teoretickou výuku ve všech souvsejících oborech. Naším cílem je poskytnout klientům zkušenosti a informace nad rámec požadavků současné legislativy tak, aby se jako piloti stali plnohodnotnými a zodpovědnými účastníky vzdušného provozu. Naše služby zahrnují teoretické i praktické kurzy na všech úrovních náročnosti, máme zkušenosti se školením amatérských uživatelů i týmů armádních specialistů.

Celý proces výcviku a výuky je založen na principech běžných v pilotovaném letectví. Kromě specialistů na drony z firmy JamCopters s desetiletou praxí v oboru UAS a instruktorů s pilotními kvalifikacemi ze všeobecného letectví nabízíme klientům i propracované výukové texty a více než 1000 testových otázek k procvičování teoretických znalostí.

Základní kurzy pro začátečníky, dron DJI Phantom 4

Pořádáme základní kurzy pro začátečníky v oboru. Klienty odborně zaškolíme v obsluze dronů DJI i jiných výrobců, seznámíme je se základními uživatelskými i bezpečnostními funkcemi a poradíme, jak dosáhnout co nejlepších záběrů při zachování vysoké míry bezpečnosti a s ohledem na platnou legislativu. Rádi poskytneme konzultace k Vašemu podnikatelskému plánu, doporučíme vhodný dron a jeho konfiguraci s ohledem na zamýšlený typ leteckých prací.

Školení a kurzy pro zvládnutí zkoušek Úřadu pro civilní letectví

Zajišťujeme teoretickou i praktickou přípravu na zkoušky Úřadu pro civilní letectví. Klientům poskytneme komplexní informace o požadavcích ÚCL, seznámíme je s průběhem přezkoušení a důkladně je připravíme jak na písemný test z teoretických znalostí, tak i na praktickou pilotní zkoušku. Samozřejmostí je vytvoření všech dokumentů potřebných pro správní řízení ÚCL včetně provozní příručky UAS pro letecké práce a zplnomocněné zastupování na ÚCL.

Specializované odborné kurzy a pokročilý pilotní výcvik

Organizujeme specializované kurzy v oborech příbuzných civilnímu bezpilotnímu i pilotovanému letectví, odborné kurzy pro jednotlivé druhy leteckých prací a pokročilou teoretickou výuku a pokračovací pilotní výcvik. Výuka a výcvik jsou zaměřeny na zvládnutí předletové přípravy, radiokomunikace a postupů ATC při letu v řízeném vzdušném prostoru a na zvládnutí mimořádných situací a nouzových postupů. Výuka je zajištěna lektory a piloty s praxí v pilotovaném letectví.

co nabízíme

V našem týmu jsou jedni z nejzkušenějších lektorů a instruktorů v ČR s osmiletou praxí se všemi druhy leteckých prací bezpilotními prostředky, s vývojem a konstrukcí bezpilotních systémů a odborníci na legislativu dronů a civilního letectví obecně. Také naše dlouholetá instruktorská a lektorská činnost v oboru UAS Vám zajistí předání právě těch relevantních informací a pilotních návyků, abyste byli schopni vaše drony využívat efektivně, ale přitom bezpečně. Pro účastníky našich kurzů máme k dispozici podrobné učební materály (skripta) ve dvou úrovních náročnosti – tedy jak pro začínající uživatele bezpilotních letadel, tak i pro pokročilé profesionální piloty. V pokročilých kurzech vyučujeme celkem osm teoretických předmětů souvisejících s provozem UAS a se všeobecným a obchodním letectvím – legislativa, letecké předpisy řady L, radiokomunikace a postupy ATC, aerodynamika a mechanika letu, rozdělení a stavba letadel, letecká meteorologie, lidská výkonnost a omezení a rozdělení vzdušného prostoru ČR.

Absolventům základních kurzů zaručujeme bezproblémové zvládnutí bezpečného a efektivního provozu všech kategorií bezpilotních letadel a úspěšné zvládnutí zkoušek Úřadu pro civilní letectví. Úspěšní absolventi našich pokročilých a specializovaných kurzů se stanou skutečnými odborníky na civilní bezpilotní letectví s přesahy do pilotovaného letectví, na jeho legislativu a předpisovou základnu nebo na vysoce specializované druhy leteckých prací. Pro výukové účely máme připraveno více než 1000 testových otázek z celkem osmi teoretických předmětů.

naše služby

letecká škola

Letecká škola a specializované kurzy v oboru bezpilotního letectví

Působíme jako letecká škola se zaměřením na provoz dronů a jejich profesionální nebo amatérské využití a dále na školení v oborech souvisejících s bezpilotním letectvím. Pravidelně otevíráme výukové a výcvikové kurzy jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele. Organizujeme také individuální lekce a konzultace dle specifických požadavků klienta. Teoretickou výuku provádíme v moderně vybavené učebně v Brně s kapacitou až 15 osob a účastníkům poskytujeme unikátní výukové materiály, jejichž struktura a komplexnost vychází z principů běžných v pilotovaném letectví. Praktický základní nebo pokračovací výcvik provádíme podle náročnosti buď přímo v uzavřeném areálu naší firmy, na letišti Brno-Medlánky, anebo na špičkově vybaveném modelářském letišti CzechHeaven v Budkovicích s možností ubytování a občerstvení.

Související služby:

 • Základní a pokročilý teoretický kurz UAS
 • Výcvik základní i pokročilé pilotáže UA
 • Teoretická a praktická příprava na zkoušky ÚCL
 • Teoretické i praktické kurzy dle individuálních požadavků klienta
 • Kurz letecké radiokomunikace, frazeologie a postupů ATC
 • Kurz letecké meteorologie pro UAS
 • Kurz legislativy UAS v ČR
 • Kurz letecké fotogrammetrie s využitím UAS

správní řízení úcl, letecké práce a legislativa

Zajišťování legislativních úkonů a správních řízení na Úřadu pro civilní letectví ČR, poradenství, pojištění dronů a posuzování rizik provozu bezpilotních letadel

Pro firmy i jednotlivce nabízíme služby související se splněním požadavků aktuální legislativy a regulačního rámce pro provoz bezpilotních systémů ve vzdušném prostoru ČR. Dle individuálních požadavků klienta vytváříme kompletní dokumentaci spojenou s evidencí bezpilotních letadel a jejich pilotů a se správním řízením vydání Povolení k létání letadla bez pilota na palubě a s Povolením k provozování leteckých prací bezpilotními letadly od Úřadu pro civilní letectví ČR. Samozřejmostí je vypracování kvalitní Provozní příručky UAS pro letecké práce a důkladné seznámení klienta s jejím obsahem. Naše společnost může klienta po zplnomocnění ve všech správních řízeních na ÚCL zastupovat. Zabýváme se také odborným posuzováním rizik spojených s provozem UAS a poradenstvím v oblasti legislativy a připravovaného regulačního rámce UAS od EASA.

Související služby:

 • Zajišťování administrativních úkonů spojených s legálním provozem UAS
 • Příprava provozní přírucky UAS pro letecké práce
 • Zplnomocněné zastupování ve správních řízeních ÚCL
 • Vytvoření žádostí o povolení letu UA nad rámec standardně udělených provozních omezení
 • Zprostředkování zákonného pojištění za škody způsobené provozem UA
 • Poradenství v oblasti aktuální a připravované regulace UAS
 • Odborné posuzování rizik provozu UAS
 • Pravidelné zimní školení UAS a rozbor nehod

czech drone training centre

Pro účely provozu letecké školy a souvisejících služeb v oblasti bezpilotního letectví vyvíjíme platformu CDTC – Czech Drone Training Centre. Jejím úkolem bude zvyšování bezpečnosti provozu UAS, zvyšování kvality leteckého personálu UAS a přibližování se standardům obvyklým ve všeobecném letectví. CDTC má ambici stát se etalonem kvality poskytování služeb pro adepty na profesionální využívání bezpilotních systémů a měl by v návaznosti na chystaný evropský regulační rámec UAS přispět k systémovému začlenění provozu bezpilotních letadel do existujících struktur všeobecného a obchodního letectví.

Czech Drone Training Centre - logo

Naše reference

zpět nahoru