Letecká inspekce

Pro inspekční lety používáme několik typů bezpilotních dronů, s rozdílnou velikostí a letovými parametry. V kombinaci s širokým výběrem optických senzorů a měřících zařízení nám to dovoluje zvolit optimální technické vybavení pro každý typ inspekce. Provádíme také integraci nestandardních měřících aparatur dodaných zákazníkem.

NAŠE SLUŽBY

Výškové stavby

Inspekce kotevních lan pomocí dronu M600

Kontrola vysílačů, antén, komínů, kotevní techniky, výstražného osvětlení atd.

Vedení vysokého napětí

Inspekce vedení vysokého napětí pomocí dronu

Bezpečná kontrola stavu izolátorů a kotevních prvků na vedení vysokého napětí.

Větrné elektrárny

Letecká inspekce větrné elektrárny s dronem DJI M600PRO

Inspekce poškození a delaminace listů větrných eletráren.

Stavebnictví

Inspekce průmyslového areálu pomocí DJI M600

Inspekce fasád, mostních konstrukcí apod., detekce trhlin

Střechy

Termovizní inspekce střechy pomocí dronu

Detekce stavu zatékání na plochých střechách, kontrola stavu tepelné izolace.

Produktovody

Termovizní kontrola produktovodu pomocí dronu

Kontrola stavu izolace a úniku média na produktovodech a liniových stavbách.

Jak probíhá inspekce pomocí dronu?

Pomocí dronu monitorujeme místa, kde je přímá kontrola člověkem zbytečně nákladná, nebezpečná, nebo i neproveditelná. Bezpilotní prostředek je vybaven stabilizovanými senzory podle konkrétního požadavku např. vysoké rozlišení, možnost optického přiblížení, vysoká světelnost apod.

Senzor může být ovládán samostatně druhým operátorem a obraz je přenášen ve vysokém rozlišení a bez zpoždění pozemnímu týmu, odkud může být i dále streamován na další pracoviště.

Během letu lze jednoduše upravit nastavení a senzoru i pozici a letové parametry dronu dle požadavku klienta, celá inspekce je tedy velmi operativní a rychlá. Součástí služby je i následné zpracování dat.

Výhody inspekce s využitím dronu

  • Inspekce za plného provozu - ve většině případů lze inspekci provést bez odstávky zařízení
  • Rychlost kontroly - ve srovnání s klasickým ručním snímáním nižší časová náročnost a rychlý přesun mezi stanovištěmi
  • Možnosti nasazení - kontrola pro člověka nebezpečných, nebo jinak nepřístupných míst
  • Operativní inspekce - rychlá příprava a provedení letu, přímý přenos dat na pozemní stanici a další streamování
  • Programování letu - dovoluje přesný let po dané trase s možností periodického opakování inspekce s identickými parametry
  • Dostupnost - nižší náklady ve srovnání s inspekcí člověkem nebo pomocí pilotovaného vrtulníku

VÝSTUPY INSPEKCE

Zpracování dat

Zpracování dat z letecké inspekce do podoby intuitivně použitelných výsledků

Samotným letem pro nás inspekce nekončí - tím nejdůležitějším je totiž zpracování surových dat do formy využitelných výsledků, na jejichž základě lze teprve provádět rozhodnotí a závěry. Vyvinuli jsme několik metod, které zajišťují komplexní výstupy inspekce a jejich intuitivní reprezentaci.

Data online

JamCopters SkyView - online nástroj pro vizualizaci a analýzu dat z letecké inspekce

V online rozhraní jsou výsledky inspekcí k dispozici kdekoliv a na libovolném zařízení. Prohlížeč zobrazuje soupis všech závad s vyznačením lokace, poznámky k datům a obsahuje nástroje pro automatickou analýzu a měření. Pokud jsou inspekce prováděny pravidelně, lze zobrazit a porovnávat stav každého místa v průběhu času.

 

Vizualizaci lze interaktivně posouvat a pomocí tlačítek měnit měřítko. Vpravo nahoře je nástroj pro měření.

DJI M600 při inspekci listů rotoru větrné elektrárny

DJI M600 při inspekci listů rotoru větrné elektrárny.

DJI M300 inspekce staveniště

DJI M300 při inspekci staveniště

DJI M600 doplněna o trojitou redudanci klíčových senzorů při kontrole vedení VN

DJI M600 doplněna o trojitou redudanci klíčových senzorů při kontrole vedení VN.

Naše reference

zpět nahoru