Letecká inspekce

Pomocí dronu monitorujeme místa, kde je přímá kontrola člověkem zbytečně nákladná, nebezpečná, nebo i neproveditelná. Bezpilotní prostředek je vybaven stabilizovanými senzory podle konkrétního požadavku např. vysoké rozlišení, možnost optického přiblížení, vysoká světelnost apod. Senzor může být ovládán samostatně druhým operátorem a obraz je přenášen ve vysokém rozlišení a bez zpoždění pozemnímu týmu, odkud může být i dále streamován na další pracoviště. Během letu lze jednoduše upravit nastavení a senzoru i pozici a letové parametry dronu dle požadavku klienta, celá inspekce je tedy velmi operativní a rychlá. Součástí služby je i následné zpracování dat.

NAŠE SLUŽBY

Letecká inspekce

Letecká inspekce větrné elektrárny s dronem DJI M600PRO

Pro inspekční lety používáme několik typů bezpilotních dronů, s rozdílnou velikostí a letovými parametry. V kombinaci s širokým výběrem optických senzorů a měřících zařízení nám to dovoluje zvolit optimální technické vybavení pro každý typ inspekce. Provádíme také integraci nestandardních měřících aparatur dodaných zákazníkem.

Zpracování dat

Zpracování dat z letecké inspekce do podoby intuitivně použitelných výsledků

Samotným letem pro nás inspekce nekončí - tím nejdůležitějším je totiž zpracování surových dat do formy využitelných výsledků, na jejichž základě lze teprve provádět rozhodnotí a závěry. Vyvinuli jsme několik metod, které zajišťují komplexní výstupy inspekce a jejich intuitivní reprezentaci.

Data online

JamCopters SkyView - online nástroj pro vizualizaci a analýzu dat z letecké inspekce

V online rozhraní jsou výsledky inspekcí k dispozici kdekoliv a na libovolném zařízení. Prohlížeč zobrazuje soupis všech závad s vyznačením lokace, poznámky k datům a obsahuje nástroje pro automatickou analýzu a měření. Pokud jsou inspekce prováděny pravidelně, lze zobrazit a porovnávat stav každého místa v průběhu času.

Výhody inspekce s využitím dronu

  • Rychlost kontroly - ve srovnání s klasickým ručním snímáním nižší časová náročnost a rychlý přesun mezi stanovištěmi
  • Možnosti nasazení - kontrola pro člověka nebezpečných, nebo jinak nepřístupných míst
  • Operativní inspekce - rychlá příprava a provedení letu, přímý přenos dat na pozemní stanici a další streamování. Parametry letu i senzoru lze měnit za letu podle požadavku zákazníka
  • Režimy letu - manuální let umožňuje okamžitou reakci na změnu podmínek inspekce a pokynů zákazníka. Automatický režim dovoluje přesný let po dane trase s možností periodického opakování inspekce s identickými parametry.
  • Dostupnost - nižší náklady ve srovnání s leteckou inspekcí pilotovaným letadlem

Typické oblasti letecké inspekce

  • Výškové stavby - komíny, vysílače, BTS, výškové budovy
  • Větrné elektrárny - kontrola poškození listů, kontrola delaminace
  • Vedení vysokého napětí - kontrola stavu izolátorů, koroze, spojovacího materiálu
  • Stavebnictví - inspekce střech, mostních konstrukcí, kontrola povrchové eroze hráze vodní elektrárny
  • Monitoring - bezpečnostní incidenty, živelné katastrofy, SAR operace
 

Vizualizaci lze interaktivně posouvat a pomocí tlačítek měnit měřítko. Vpravo nahoře je nástroj pro měření.

DJI M600 při inspekci listů rotoru větrné elektrárny

DJI M600 při inspekci listů rotoru větrné elektrárny.

DJI Inspire pro průmyslové inspekce i v interiéru

DJI Inspire1 X5R lze díky menším rozměrům použít i v interiéru - zde inspekce komponent výrobní linky.

DJI M600 doplněna o trojitou redudanci klíčových senzorů při kontrole vedení VN

DJI M600 doplněna o trojitou redudanci klíčových senzorů při kontrole vedení VN.

Naše reference

zpět nahoru