Letecká termografie

Termokamera ve spojení s dronem umožňuje sběr dat v IR spektru ve stavebnictví, energetice či průmyslových aplikacích, přičemž bezpilotní prostředek zkracuje dobu inspekce a může operovat i v nebezpečných či špatně dostupných oblastech. Ve stavebnictví lze např. kontrolovat úniky tepla a kvalitu izolace budov a střech, včetně detekce vlhkosti. Kromě již zmíněné kontroly FV panelů slouží i k inspekci rozvodové soustavy elektrického napětí, či kontrole průmyslových potrubí a produktovodů (a to i podzemích), kde tato metoda přesně lokalizuje poškození tepelné izolace. Naměřená data umíme dále zpracovat a výstupem jsou termografické mapy a modely pro rychlou lokalizaci a diagnostiku závad.

NAŠE SLUŽBY

Termovizní inspekce

DJI M600 s termokamerou Wiris

Realizujeme letecké inspekce bezpilotním dronem vybaveným termokamerou. Ovládání kamery druhým operátorem a okamžitý přenos dat na zem umožňuje operativní kontrolu staveb a průmyslových instalací. Při mapování většího územi se pak využívá autonomního letového režimu včetně automatického ovládání kamery pro vždy přesné dodržení parametrů snímání.

Zpracování termografických dat

fotogrammetrické zpracování termografických dat

Letem pro nás inspekce nekončí - tím nejdůležitějším je totiž zpracování surových dat do formy využitelných výsledků. Termokamera zaznamenává plně radiometrická data, což dovoluje široké možnosti při následné analýze snímků. Také lze využít fotogrammetrických metod pro zpracování termogramu ve formě ortofotomapy nebo 3D modelu.

Data online

JamCopters SkyView - online nástroj pro vizualizaci a analýzu termografických dat pořízených během inspekce

V online rozhraní jsou výsledky inspekcí k dispozici kdekoliv a na libovolném zařízení. Prohlížeč zobrazuje soupis všech závad s vyznačením lokace, poznámky k datům a obsahuje nástroje pro automatickou analýzu a měření. Pokud jsou inspekce prováděny pravidelně, lze zobrazit a porovnávat stav každého místa v průběhu času.

Vizualizaci lze interaktivně posouvat a pomocí tlačítek měnit měřítko. Posuvník mění poměr snímků z klasické a termovizní kamery.

Využití

Fotovoltaické elektrárny

Termovizní kontrola fotovoltaické elektrárny s využitím bezpilotního prostředku

Lokalizace vadných článků a panelů, PID degradace

Rozvody VN

Inspekce vedení vysokého napětí pomocí dronu a termokamery

Kontrola izolátorů, detekce přechodových odporů

Produktovody

Letecká kontrola izolace produktovodů pomocí termokamery

Kontrola izolace, detekce úniku média

Stavby

Termovizní revize staveb

Diagnostika tepelné izolace, hledání tepelných mostů

Střechy

Termografické letecké snímání střech

Detekce vlhkosti a průniku vody, kontrola izolace

Monitoring

Monitoring a vyhledávání pomocí dronu a termokamery

Hledání osob, bezpečnostní dozor, monitoring zvířat

 

Vybavení

DJI/FLIR XTR

DJI FLIR Zenmuse XT
  • Určení - Termokamera určená pro systémy DJI a vyvíjena ve spolupráci s FLIR. Je kompletně integrována do systému dronu, včetně napájení, přenosu dat a vzdáleného ovládání a veškerého nastavení pilotem s využitím stávajících komponent.
  • Stabilizace - Integrovaná precizní stabilizace kamery ve třech osách.
  • Výstupy - Zaznamenává plně radiometrická data, snímky ve formátu JPEG a TIFF, videozázm v MP4
  • Senzor - VOx mikrobolometr, rozlišení 640x512 pixelů, citlivost 50mK, teplotní rozsah -40° až 550°C
  • Funkce - za letu nastavitelný teplotní rozsah, palety, teplotní alarmy, nastavení emisivity a dalších parametrů

WORKSWELL WIRIS

Workswell Wiris
  • Určení - Termokamera pro univerzální použití v bezpilotních prostředcích - nabízí několik druhů datových rozhraní a je tedy vhodná pro integraci do nestandardních zakázkových řešení.
  • RGB kamera - Součástí je náhledová kamera s možností přepínání zdroje obrazu.
  • Výstupy - Zaznamenává plně radiometrická data, snímky ve formátu JPEG a TIFF, videozázm v MP4
  • Senzor - VOx mikrobolometr, rozlišení 640x512 pixelů, citlivost 50mK, teplotní rozsah -40° až 550°C
  • Funkce - za letu nastavitelný teplotní rozsah, palety, teplotní alarmy, nastavení emisivity a dalších parametrů

Zakázkové termovizní systémy

DJI M600, Ronin MX a termokamera Workswell Wiris

DJI M600 + Ronin MX + Wiris

DJI S1000 s padákovým systémem, Gremsy H6, Wiris

DJI S1000 s padákovým systémem + Gremsy H6 + Wiris

konstrukce dronu pro 360° termografické snímání

Vlastní konstrukce pro 360° termografické snímání

Naše reference

zpět nahoru